Solceller

Dagens moderna solceller kan producera el även under molniga dagar och har inte behov av direkt solljus.

Solceller

Du vet väl om att ditt eget tak har en fantastisk potential som rätt använt kan sänka dina elkostnader. Du kan till viss del bli självförsörjande med miljövänlig el. Dagens moderna solceller kan producera el även under molniga dagar och har inte behov av direkt solljus. Solcellerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.

I Oskarshamn har vi bland de bästa förutsättningarna i landet för produktion av el via solceller. Solinstrålningen ligger på ca 1 000 kWh/m2 och år. En yta med paneler om ca 45 m2 ger ca 7 000 kWh/år. Vi erbjuder kompletta lösningar med allt från projektering till färdig anläggning.

Våra Solcellspaket

Det ska vara enkelt att installera solceller, därför erbjuder vi en nyckelfärdig lösning till våra kunder. Följande delar ingår i en nyckelfärdig solcellsanläggning med inbyggd ”smart-teknik” från oss:

  • Projektering av anläggningen
  • Material (solpaneler, växelriktare och optimerare mm)
  • Leverans av material samt montage
  • Elinstallation av behörig elektriker
  • Eventuellt montage av byggnadsställning om så krävs
  • Aktivering och genomgång av anläggningen vid driftsättning
  • För- och efteranmälan hos nätägare
  • Installations- och produktgarantier
  • Övervakning av produktionen via mobil eller dator

Kontakta OE för offert och systemförslag.

Bidrag

Du vet väl om att du kan få bidrag för din investering såsom investeringsstöd eller ROT-avdrag för arbetet. Man kan dock inte få båda.
För att söka investeringsstöd så lämnar du in din ansökan till Länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet kan ges till företag, offentliga organisationer och privatpersoner och omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

oskarshamn Solel

Överskottsel

Under förutsättning att du har ett elhandelsavtal med oss, köper vi gärna din överskottsel. Vi betalar 65 öre/kWh. Finns din anläggning i vårt nät betalar vi även 4,9 öre/kWh för nätnyttan du bidrar med. För den överskottsel som du säljer till oss kan du få skattereduktion med 60 öre/kWh på. Det sker på din deklaration. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köpt och för maximalt 30 000 kWh per år.

Vill du veta mer så berättar vi gärna mer och ger dig aktuella uppgifter.

Mikroproduktion

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk. Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön. Nu har du möjlighet att starta din egen elproduktionsanläggning och sälja din el till Oskarshamn Energi. För att sälja din el till oss förutsätts att du också är köpare av el hos oss.

Bli mikroproducent

För att bli mikroproducent måste några krav uppfyllas:
Anläggningen ska vara CE-märkt och uppfylla standard, SS-EN50438.
Effekten får inte överstiga 43,5 kW och inte producera mer kWh än vad du själv gör av med på ett år. Installationen ska göras av en behörig installatör och abonnemanget får inte vara större än 100 A. Produktionskällan ska vara solceller eller små vindkraftverk och inmatning på elnätet måste vara i samma punkt som där du tar ut på elnätet. Vi hjälper dig så allt blir rätt!

 

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider