Avtalsvillkor privatkunder

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för elhandel

Energiföretagen Sverige (i tidigare avtalsvillkor Svensk Energi) och Konsumentverket har även kommit överens om Allmänna avtalsvillkor för elhandel och Särskilda villkor, som gäller när du inte aktivt valt ett elavtal utan blivit anvisad el.

Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2)

Särskilda villkor konsument EL 2012 K [rev 2]

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för elnät

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Energiföretagen i Sverige:

NÄT 2012 K (rev 2)