För installatörer

För att underlätta för dig som installatör så finner du en blankett som ska fyllas i och sedan vilka villkor som gäller.

Föranmälan

Tjänsten föranmälan.nu riktar sig till elnätsägare och elinstallatörer som vill ha koll på sina för- och färdiganmälningar. Tjänsten är baserad på Svensk Energis rekommendationer för att göra hanteringen så branschriktig och komplett som möjligt.

När man använder föranmälan.nu spar man både tid och resurser, bland annat genom att man eliminerar postgången. Man har även sina ärenden mer lättillgängliga, med sökbarhet och spårbarhet, tillsammans med revisionshistorik. Varje förändring av ett ärende sparas och kan tas fram vid behov och det gäller även bilagor som bifogats.

Som installatör skapar man snabbt och enkelt ett konto som direkt kan användas för att lägga upp för- och färdiganmälningar. Tjänsten är kostnadsfri. När en föranmälan registrerats får nätägaren ett mail eller SMS om att ett nytt ärende har skapats. På samma sätt meddelas installatören när nätägaren gett sitt installationsmedgivande eller önskar kompletterande upplysningar. Kommunikationen sköts automatiskt och man blir alltid påmind när ett ärende ändrar status.

Under sin livslängd får ett ärende olika status så att man enkelt kan se i vilket stadium ärendet befinner sig. Ärendets olika förändringar sparas och man kan alltid gå tillbaka för att se hur ett ärende såg ut tidigare. Spårbarhet är ett nyckelord för tjänsten föranmälan.nu, likaså användarvänlighet och lättillgänglighet.

Föranmälan.nu är en helt webbaserad tjänst som fungerar på vanliga datorer, surfplattor och smartphones. Det enda som behövs är en modern webbläsare och en uppkoppling till internet.

Föranmälan.nu drivs av Mirakelbolaget, ett välkänt namn i elnätsbranschen med många elnätsägare bland sina kunder. Mirakelbolaget utvecklar IT-system för planering, beräkning och dokumentation av ledningsnät och har stor erfarenhet och hög branschkännedom.

Beställare/Kund

Med beställare avses den som ska debiteras anslutningskostnaden. Om beställaren är annan än slutkunden anges beställarens namn. Om slutkunden redan är känd kan uppgift om denne lämnas i rutan ”Upplysningar” längst ner på blanketten.

Tider

Anmälan för servis bör göras senast fyra veckor före anslutning.

Vid anslutning av effektkrävande anläggningar ska elnätägaren kontaktas i god tid innan anmälan eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.

Färdiganmälan skall vara hos nätägaren senast en vecka före tillkoppling. Första tillkoppling utförs av nätägaren.

Effektuppgifter

Det är viktigt att effektuppgifter för belysning, elvärme (uppvärmningssätt) och motorer anges.

Elnätägaren behöver t.ex uppgifter om uppvärmningssätt dels för statistikuppgifter till SCB(kodning) och dels för nätdimensionering.

Servissäkring/mätarsäkring

· Används gängsäkring anges passdelarnas märkström.
· Används knivsäkring anges smältpatronernas märkström.
· Används effekt­brytare anges inställningsvärdet.
Vid servissäkring över 63 A anges även säkringsapparatens märkström.
(Ex 125/80 A = 125 A apparat med 80 A smältpatron).

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider