Sponsring

Syftet är att främja varumärket, gagna affärer och stärka engagemang som rör energi och miljöfrågor.

Vår sponsringspolicy

Sponsring är en viktig del för Oskarshamn Energis lokala samhällsengagemang.
Syftet är att främja varumärket, gagna affärer och stärka engagemang som rör energi och miljöfrågor.

Sponsringen skall ligga i linje med Oskarshamn Energis profil och marknadsföringsstrategi, och skall gagna såväl företaget som mottagaren.

Våra samarbeten ska kunna kopplas till vårt varumärke och våra värderingar:

 • Närhet
 • Personligt
 • Engagerade

Vi väljer samarbeten inom sponsring utifrån följande kriterier:

 • Öka varumärkeskännedom
 • Levandegöra varumärket och våra värderingar
 • Driva kundlojalitet
 • Skapa affärsmöjligheter
 • Skapa stolthetmotivation hos medarbetare

Vi avstår från sponsorskap när de:

 • Avser politiska eller religiösa ändamål
 • Avser aktiviteter som kan skada miljön
 • Avser riskfyllda sporter/aktiviteter
 • Riktas mot personer som kan misstänkas använda otillåtna medel/otillåtet agerande
 • Avser motorsport

Hur skapar jag en dialog kring sponsring för vår förening?
Din förfrågan mailar du till oss på info@oskarshamnenergi.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om sponsring och ställa frågor?

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider