Fjärrvärme från Oskarshamn Energi

Med stigande världsmarknadspriser på olja och med ett elpris som går upp och ner har fjärrvärme blivit ett bekvämt, ekonomiskt och miljövänligt alternativ att värma sin bostad eller sitt företag med.

Fjärrvärmen kommer till dig som en färdig produkt, finns alltid på plats och är klar att använda - helt bekymmersfritt.

Fjärrvärmepriser

Ta reda på våra priser som privatperson och företagare

Våra anläggningar

Oskarshamn Energis nybyggda anläggning som värmer upp ditt hem.

Så fungerar fjärrvärme

Lär dig hur fjärrvärme fungerar och hur vi värmer ditt hem.

Fjärrvärme står för 90% av innerstadens värmeförsörjning

Idag sker ungefär 90% av innerstadens värmeförsörjning med fjärrvärme. Genom isolerade rör i marken distribueras hetvatten till fastigheterna. Oljepannor och oljetankar ersätts med värmeväxlare kopplade till fjärrvärmenätet.

Fjärrvärme har hög leveranssäkerhet samtidigt som kundens anläggning kräver ett minimum av underhåll.

Låg miljöbelastning

Genom fjärrvärmenätets utbyggnad har ett stort antal värmepannor försvunnit ur stadens centrum. Därigenom har mängden utsläpp kunnat sänkas väsentligt trots att energi- och värmebehovet ökat under senare år.

Det höga energiutnyttjandet vid samtidig produktion av el och värme (verkningsgrad 85%) samt valet av miljövänliga bränslen och avancerad reningsteknik medför låg miljöbelastning.

Fördelar med fjärrvärme

- Ökad driftsäkerhet
- Ökat utrymme i fastigheten
- Mindre underhåll
- Ingen rök, sot eller spill i fastigheten

Fjärrvärme Oskarshamn
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider