Oskarshamn Energis verksamhet

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, fjärrvärme, biogas, solceller, laddlösningar till elbilar samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen. Företaget har en omsättning på cirka 250 mkr och 32 anställda.

Mer om verksamheten

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, fjärrvärme, biogas, solceller, laddlösningar till elbilar, samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen.

Som elhandlare säljer vi själva elenergin som vi antingen köper in på den nordiska elbörsen eller producerar själva i vår kraftvärmeanläggning. De flesta av våra kunder finns i Oskarshamnsregionen men vi har även elkunder från andra delar av Sverige.

Inom elnät ligger den del av verksamheten som sköter den fysiska leveransen av elen fram till de kunder som anslutna till vårt elnät. Vi transiterar el till alla kunder inom vårt geografiska område oavsett om de köper själva elenergin av oss eller någon annan leverantör. Elnätsverksamheten är ett reglerat monopol där vi har både rättighet och skyldighet att ansluta alla som vill. Alla avgifter regleras av Energimarknadsinspektionen som är en statlig myndighet.

Vår fjärrvärmeverksamhet finns huvudsakligen i centrala Oskarshamn och närliggande industriområden. Fjärrvärmen produceras i ett antal olika produktionsläggningar med förnybara biobränslen där skogsflis utgör det huvudsakliga bränslet. Varmvattnet pumpas sedan genom vårt fjärrvärmesystem ut till alla kunder och förs sedan tillbaka till produktionsanläggningarna för att värmas upp igen. Klimatsmart och enkelt tycker många av våra kunder.

Biogas säljer vi till såväl allmänhet som kollektivtrafik. Vi har idag tre publika tankanläggningar (en i Oskarshamn, en i Mönsterås och en i Kalmar) och två anläggningar för bussar (en i Oskarshamn och en i Mönsterås). Vi säljer ren biogas som vi köper från regionala producenter. Gödsel och hushållsavfall är huvudingredienserna i biogasproduktion och förutom själva biogasen ger produktionsprocessen också en utmärkt gödsel som återförs till regionens åkerbruk. Cirkulärt och smart helt enkelt.

Våra solceller och laddlösningar säljer vi nyckelfärdiga till fastighetsägare i Oskarshamnsregionen. Målet är att det ska vara enkelt att bli mer hållbar tillsammans med oss – med solceller, med elbil eller varför inte både och ?

Vision & Affärsidé

Vision

Oskarshamn Energi är det ledande, drivande och hållbara företaget inom energi i regionen och spelar en central roll i kommunens vision om ”Hållbara Oskarshamn”

Affärsidé

Vi uppnår vår vision genom att via en driftsäker och kostnadseffektiv infrastruktur erbjuda våra kunder allt från grundläggande energileveranser till innovativa produkter och tjänster. Genom att vi är en attraktiv arbetsgivare har vi kompetenta och engagerade medarbetare som på ett kundorienterat, säkert, konkurrenskraftigt och hållbart sätt utvecklar, producerar och marknadsför dessa produkter och tjänster.

Organisation

Oskarshamn Energi din kompletta energileverantör

Oskarshamn Energi AB ägs till lika delar av Oskarshamns kommunbolag AB och E.ON Sverige AB.

Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med det helägda dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB samt dotterbolaget Oskarshamn Energi Service AB.

 

Image

Vår tidning På Plats

Kontaka oss

Har du frågor eller vill veta mer om oss?

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider