Oskarshamn Energis verksamhet

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, värme, biogas samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen.

Verksamhet

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, fjärrvärme, biogas, solceller, laddinfrastruktur till elbilar, samt tjänster och entreprenader i Kalmarregionen.

Oskarshamn Energi ägs till lika delar av Oskarshamns Kommun och E.ON Sverige AB och svarar för eldistributionen i större delen av kommunen samt fjärrvärmedistribution i tätorten.

Vidare omfattar verksamheten tjänster och entreprenader inom energibranschen.

Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med helägt dotterbolag Oskarshamn Energi Nät AB.

Företaget har en omsättning på cirka 250 mkr och 30 anställda.

Överskottet från verksamheten återinvesteras i nya anläggningar, för att säkerställa en säker konkurrenskraftig energidistribution med en hög miljöprofil.

Affärsidé & Vision

Affärsidé

Vi uppnår vår vision genom att via en driftsäker oh kostnadseffektiv infrastruktur erbjuda våra kunder allt från grundläggande energileveranser till innovativa produkter och tjänster.
Genom att var en attraktiv arbetsgivare har vi kompetenta och engagerade medarbetare som på ett kundorienterat, säkert konkurrenskraftigt och miljöriktigt sätt utvecklar, producerar och marknadsför dessa produkter och tjänster.

Vision

Oskarshamn Energi uppfattas som det ledande, drivande och miljöengagerade företaget inom energi i Oskarshamns regionen och spelar en central roll i kommunens vision om Oskarshamn som ett internationellt energicentrum.

Organisation

Oskarshamn Energi din kompletta energileverantör

Oskarshamn Energi AB ägs till lika delar av Oskarshamns Kommun och E.ON Sverige AB.
Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med helägt dotterbolag Oskarshamn Energi Nät AB.

organisation chart

Kontaka oss

Har du frågor eller vill veta mer om oss?