Om Miljötankning

Biogas - Framtidens miljövänliga drivmedel

Biogas är ett miljövänligt drivmedel för fordon och är lokalt producerad.
För dig som använder bilen i din vardag finns det idag inte något drivmedel som är skonsammare och renare för miljön än biogas.

Fordon som drivs med fossila bränslen är idag den största källan till den ökande växthuseffekten

Biogasbilen varken tär eller påverkar vår jords atmosfär vilket ger en ren bil och ett rent samvete. Ju mer biogas vi använder desto mindre koldioxid släpper vi ut vilket leder till en minskad växthuseffekt.

Uträkning

Hur många mil kör du per år?

Körsträcka/år:
Landsväg (%):
Stadskörning:

Drivmedel
Bensin
Diesel
Biogas
Årskostnad försäkring
Årskostnad skatt
Bränsleförbrukning landsväg
Bränsleförbrukning stadskörning
Pris drivmedel
Kostnad/år exkl. värdeminskning
Kostnad/mil exkl. värdeminskning