Konsumenträtt

Om du inte är nöjd efter kontakten med kundservice kan du kontakta Oskarshamn Energis kundombudsman, som tar emot dina frågor, synpunkter eller klagomål.

Kontakta kundservice

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar Oskarshamn Energis kundservice via telefon,
brev eller e-post och framför dina synpunkter eller klagomål.

Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd efter kontakten med kundservice kan du kontakta Oskarshamn Energis kundombudsman, som tar emot dina frågor, synpunkter eller klagomål.

Externa rådgivare och myndigheter

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Detta är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ditt beslut från Oskarshamn Energi.
www.energimarknadsbyran.se

Du kan även läsa mer på www.konsumentverket.se

Kommunala rådgivare

Du som konsument kan få hjälp av din kommuns konsumentvägledare respektive energi- och klimatrådgivare. För att komma i kontakt med rådgivarna på Oskarshamns kommun, ring servicecenter på 0491-880 00 eller hitta dem på www.oskarshamn.se

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. Du kan kontakta EI om du har synpunkter eller klagomål gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter, leveranskvalitet i elnätet. Här kan du också framföra dina synpunkter över marknaderna för el och fjärrvärme.
Energimarknadsinspektionens webbplats

Allmänna Reklamationsnämnden

Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut från Oskarshamn Energi. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider