Tanka Biogas i Kalmar län

Biogas är ett miljövänligt drivmedel för fordon och är lokalt producerad.
För dig som använder bilen i din vardag finns det idag inte något drivmedel som är skonsammare och renare för miljön än biogas.

Oskarshamn Energi Biogas

Biogas-framtidens miljövänliga drivmedel

Biogas är en förnyelsebar energikälla utan nämnvärd påverkan på vårt klimat, dessutom så är den regionalt producerad. Fordon som drivs med fossila bränslen är idag den största källan till den ökande växthuseffekten.

Våra egna biogasmackar

Hittar du här:

 • Inkörningsvägen 2 i Oskarshamn
 • Företagsvägen 4 i Mönsterås
 • Engelska vägen 2 i Kalmar

Du kan tanka med ditt bankkort.

 • VISA
 • Mastercard
 • Volvo
 • OKQ8
 • Maestro
 • Kraftringen
 • St1 

Ren fakta

Miljöeffekter:
Biogas baseras på lokala energikällor och minskar därmed transportbehovet.

Bränsle:
Det är billigare att köra på gas jämfört med bensin och diesel.

Fordonsskatt:
Skatten för en gasbil är lägre än för en bensinbil.

Inköp av gasbil:
En ny gasbil ligger i samma prisklass som en motsvarande dieselbil. I din kommun kan det finnas bidrag att söka för merkostnader för inköp av ny gasbil. Du får också 40% lägre förmånsvärde på tjänstebilar.

biogas logo

Så här går det till att tanka biogas hos Oskarshamn Energi.
Enkelt - Tryggt - Smidigt

Ekonomiska fördelar

 • Lägre drivmedelskostnad per mil än bensin och diesel.
 • Gratis parkering i flera städer.
 • Som tjänstebilsförare har man upp till 40% lägre förmånsvärde.

Vad finns det för bilar att köpa?

Utbudet av gasbilar har stadigt ökat och det finns idag bilar som täcker de flestas behov.
https://fordonsgas.se/gasfordon/

Våra anläggningar i Kalmar län. Tanka Biogas Enkelt - Tryggt - Smidigt

Så fungerar biogas, FAQ

Vad är biogas, hur framställs den och vilka fordon kör på den?

Biogas är förnyelsebar och består i huvudsak av metan. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Beroende på produktionsprocess delas biogasen ofta in i deponigas och rötgas.

Den syrefria nedbrytningen sker dels i avfallsdeponier (deponigas) och dels i olika typer av rötningsanläggningar (rötgas). Deponigas bildas i det inre av en avfallsdeponi och rötgas bildas vid sluten rötning av organiskt material i en röttank. Det organiska materialet kommer exempelvis från avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter och gödsel.

Restprodukterna från vissa rötningsanläggningar kan med fördel användas som gödsel. Biogas bildas även på många platser i naturen.

Är det farligt att tanka och köra på biogas?

Nej. Bilarna testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel.

Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.

Biogastankarna i bilarna är placerade så att de är skyddade och de är extremt tåliga. Eftersom biogas, metan, är lättare än luft stiger gasen uppåt om det blir ett utsläpp, och späds snabbt ut till en ofarlig halt.

Hur miljöanpassat är biogas?

Biogas är väsentligt bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med nästan 100 procent.

Enligt statens energiutredning är biogas det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns tillgängligt kommersiellt i dagsläget.

Hur mycket minskar koldioxidutsläppen med biogas?

När du kör på gas istället för bensin och diesel släpper du ut väsentligt mindre koldioxid, framför allt om du kör på biogas.

En bil som kör på bensin släpper ut i snitt ca 200 g koldioxid per km, en gasbil släpper ut 85-95% mindre.

Hur fungerar en gasbil?

Fordon som kan köras på biogas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Vissa gasbilar har stora gastankar och reservtankar för bensin, andra har stora bensintankar och mindre gastankar.

Gas-bensinbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med gas är kortare. Å andra sidan finns även bensintanken, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Besöksadress: Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 010-35 63 400 

Öppettider