Frågor och Svar om Oskarshamn Energi

Läs om dom vanligaste frågorna och få svaren direkt här. Annars kontakta oss!

Höga elpriser i vinter

Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser

Vårt inhemska underskott i vattenmagasinen i kombination med mindre blåst och utvecklingen på den europeiska elmarknaden, med höga bränslepriser, påverkar i hög grad det svenska elpriset.

Prognoserna visar att elpriset kommer att ligga fortsatt högt, och kan bli bland de högsta sedan avregleringen 1996. 

Vädret en viktig faktor för elpriset

En av de saker som påverkar elpriset är vädret och prognoserna framåt är osäkra. Den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, har under en tid haft fortsatt sjunka trend eftersom det inte varit tillräckligt med nederbörd i vattenkraftsområdena i norra Sverige.  
 
Det skulle behöva regna dubbelt så mycket som normalt i ungefär en månad för att den hydrologiska balansen ska stabiliseras. Även mer vind i systemet skulle få en mildrande inverkan på priserna framförallt här i södra Sverige.

Fortsatt höga elpriser

Bränslepriserna på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt. Den främsta anledningen är låga lagernivåer och hög efterfrågan, främst när det gäller gas. Det höga prisläget i Europa är i regel högre än det Nordiska, vilket påverkar prisläget främst i de två sydligaste prisområdena. Även begränsad överföringskapacitet bidrar till de stora prisskillnaderna.  
 
Det kan i vinter bli priser på över 100 öre/kWh här i södra Sverige, men även i resten av landet kommer priserna att vara högre än på länge.
Vindkraften har haft stora variationer den senaste månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset.

Hur ser vi på situationen på Oskarshamn Energi

Det finns inget i nuläget som tyder på att elpriset kommer att sjunka nu under vintern, spotpriset ligger högre än i december förra året. De fasta elprisavtalen har också stigit och de flesta elbolag har tvingats ta bort möjligheten att teckna avtal med fasta priser.

Hur påverkar det mig

Har du rörligt elpris och bor i villa i elområde 4 (total elförbrukning 20 000 kWh varav 1 100 kWh i september) ökade din kostnad i september med 786 kr. Bor du i en större lägenhet i elområde 4 (total elförbrukning 5 000 kWh varav 250 kWh i september) ökade din kostnad i september med 179 kr.

Det finns saker du kan göra för att minska din förbrukning och därmed påverka den totala elhandelskostnaden:

  • Kontrollera inomhustemperaturen. 20–21 grader brukar vara ett riktvärde. För varje grad man ökar så ökar energianvändningen med 5 procent, om man har 23–24 grader hemma finns det alltså pengar att spara. Man behöver inte gå runt i shorts och t-shirt, man kan klä sig lite varmare och investera i varma tofflor.
  • Stäng av apparater. Det är en skröna att apparater inte mår bra av att stängas av. Gamla tv-apparater var känsliga förr, men det är de inte nu. Det är också bra att stänga av datorn av säkerhetsskäl så det inte uppstår upphettning.
  • Duscha kortare. Varmvattenkostnaden påverkas av om du står fem eller tio minuter i duschen.

Elavtal och Avtalsvillkor

Jag vill teckna elavtal, hur gör jag?

Det är fritt att välja hos vilket elhandelsföretag du vill teckna ditt elavtal. Hos oss gör du det enklast direkt på vår hemsida. Du kan också kontakta vår kundservice så skickar vi ett avtal till dig. Väljer du inte att teckna något elavtal får du ett anvisatpris.

Vad händer när mitt elavtal går ut?

60-90 dagar innan ditt elavtal löper ut skickar vi ett meddelande till dig att det snart är dags att teckna nytt elavtal. Du kan välja att teckna nytt avtal till aktuella priser i förtid. Det nya avtalet börjar då gälla när ditt nuvarande upphört. Du kan se din avtalstid på din faktura.

Vad är elområden för något?

Svenska Kraftnät har beslutat att från och med 1 november 2011 skall Sverige delas in i fyra elområden.

Spelar det någon roll vem i hushållet som skriver på elavtalet?

Ja, elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av en och samma person.

Vilket pris betalar jag om jag inte tecknar avtal?

Har du inte valt att teckna något elavtal med Fast eller Rörligt pris betalar du ett Anvisat pris.

Nät- och elhandelsföretag

Varför måste jag ha både ett nät- och elhandelsföretag?

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad och sedan dess är det beslutat att elbolagens verksamhet måste vara separerad i ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag. Nätbolaget ansvarar för leveransen (överföringen) av elen och elhandelsföretaget säljer elen. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan är det företag som äger elnätet där du bor.

Vad är Elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift & nätövervakningsavgift som står på min faktura?

Elberedskapsavgift är en avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig. Elsäkerhetsavgift är en statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet. Nätövervakningsavgift är en statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Dessa avgifter tas ut löpande på elpriset.

På vilka sätt kan jag betala min faktura?

Du kan välja mellan bankgiro eller autogiro. Blankett för autogiro kan du beställa i kundservice eller hämta via vår hemsida om du har e-legitimation.

Vilka faktureringsalternativ har ni?

Bor du i lägenhet får du fakturorna kvartalsvis. För dig i villa gäller varannan månad. Du har möjlighet att få faktura eller E-faktura månadsvis utan extra kostnad. Du anmäler om E-faktura på din Internetbank.

Beloppet på min elfaktura är mycket högre än tidigare, varför?

Den vanligaste orsaken till högre elkostnader beror många gånger faktiskt på att förbrukningen av el har ökat i ditt hushåll.

Jag har bytt elhandelsföretag, varför får jag fakturor från er?

Bor du inom Oskarshamn Energi´s elnätområde får du en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföring från oss. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor.

Avläsning

När läser ni av min elmätare?

Från och med 1 juli 2009 läser vi av din elmätare vid varje månadsskifte via fjärravläsning.

Hur fungerar en fjärravläst elmätare?

Med en fjärravläst mätare får du fakturor som är baserade på den verkliga förbrukningen och du slipper beräknade fakturor.

Fjärrvärme

Jag är intresserad av att installera fjärrvärme. Hur gör jag?

Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Finns det fjärrvärmeledningar i ditt område går det både fort och smidigt att ansluta sig. Väl ansluten har du en bekymmersfri och miljövänlig värmeförsörjning. Hör av dig till oss.

Vad kostar det att installera fjärrvärme?

Vi gör ständigt kampanjer där vi erbjuder en lösning för dig vid installation.
Var vänlig kontakta kundservice för mer information.

Flytt

Hur anmäler jag flytt till Oskarshamn Energi?

30 dagar innan flyttdatum bör vi få din anmälan skriftligt. Det underlättar övergången för alla parter. Din elmätare kan då avläsas samma dag som du flyttar ut. Din flyttanmälan kan du registrera direkt på hemsidan eller beställa via kundservice.

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi då?

Det är bara en av er som står på avtalen hos oss. Och det ska vara samma person för elnäts-och elhandelsavtalet.

Till vem anmäler jag att jag ska flytta?

Om du flyttar skall du anmäla det till elnätsföretaget där du bor eller dit du skall flytta. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas.

Vad händer om jag inte anmäler min utflytt?

Om du inte anmäler din utflytt i tid, står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

Vad händer om jag inte anmäler att jag ska flytta in?

Det finns en risk att elen är avstängd.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider