Frågor och Svar om Oskarshamn Energi

Läs om dom vanligaste frågorna och få svaren direkt här. Annars kontakta oss!

Världsläget påverkar ditt elpris

Elpriset påverkas

Elpriserna pressas uppåt av strypt el från Ryssland

På grund av Rysslands krig mot Ukraina har rysk elexport till Finland och Baltikum avbrutits. För svensk del bedöms det att priserna pressas uppåt i södra Sverige. Det var den 17 maj som rysk elexport upphörde till Finland. Även de baltiska staterna meddelade den 23 maj att de slutade att importera rysk el. Enligt bedömningar så är det troligt att det får effekt på elpriserna i södra Sverige men inte i norra Sverige. Detta på grund av att i norra Sverige så exporteras det redan maximalt till Finland så då påverkas inte priset där.

Sveriges elförsörjning är inte direkt beroende av energileveranser från Ryssland. Däremot så påverkas priserna indirekt i Sverige. Framför allt i elområde 4 i södra Sverige, eftersom vi är sammankopplade via kabel med Baltikum. Som en effekt av att den ryska elimporten upphör så kommer vi i Sverige att oftare få uppleva prisskillnader inom landet.

Prisdifferenser och begränsad överföring

På grund av underhåll i elnätet och den lägre kärnkraftsproduktionen så fortsätter överföringen att vara begränsad inom landet. Den lägre kärnkraftsproduktionen är på grund av underhåll på Ringhals 3 som kommer att pågå under hela juni.

Det får till följd att prisskillnaderna väntas fortsätta vara höga även i sommar.

Enligt prisprognoserna för juni så ser priset ut att sjunka något i elområde 1 och 2, medan i elområde 3 vara mer sidledes/oförändrat och stiga något i elområde 4.

Faktorer som påverkar prisläget:

  • Tillrinningen börjar minska
  • Begränsningar i överföringen
  • Inledningsvis låg vindkraftsproduktion

Elavtal och Avtalsvillkor

Jag vill teckna elavtal, hur gör jag?

Det är fritt att välja hos vilket elhandelsföretag du vill teckna ditt elavtal. Hos oss gör du det enklast direkt på vår hemsida. Du kan också kontakta vår kundservice så skickar vi ett avtal till dig. Väljer du inte att teckna något elavtal får du ett anvisatpris.

Vad händer när mitt elavtal går ut?

60-90 dagar innan ditt elavtal löper ut skickar vi ett meddelande till dig att det snart är dags att teckna nytt elavtal. Du kan välja att teckna nytt avtal till aktuella priser i förtid. Det nya avtalet börjar då gälla när ditt nuvarande upphört. Du kan se din avtalstid på din faktura.

Vad är elområden för något?

Svenska Kraftnät har beslutat att från och med 1 november 2011 skall Sverige delas in i fyra elområden.

Spelar det någon roll vem i hushållet som skriver på elavtalet?

Ja, elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av en och samma person.

Vilket pris betalar jag om jag inte tecknar avtal?

Har du inte valt att teckna något elavtal med Fast eller Rörligt pris betalar du ett Anvisat pris.

Nät- och elhandelsföretag

Varför måste jag ha både ett nät- och elhandelsföretag?

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad och sedan dess är det beslutat att elbolagens verksamhet måste vara separerad i ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag. Nätbolaget ansvarar för leveransen (överföringen) av elen och elhandelsföretaget säljer elen. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan är det företag som äger elnätet där du bor.

Vad är Elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift & nätövervakningsavgift som står på min faktura?

Elberedskapsavgift är en avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig. Elsäkerhetsavgift är en statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet. Nätövervakningsavgift är en statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Dessa avgifter tas ut löpande på elpriset.

På vilka sätt kan jag betala min faktura?

Du kan välja mellan bankgiro eller autogiro. Blankett för autogiro kan du beställa i kundservice eller hämta via vår hemsida om du har e-legitimation.

Vilka faktureringsalternativ har ni?

Bor du i lägenhet får du fakturorna kvartalsvis. För dig i villa gäller varannan månad. Du har möjlighet att få faktura eller E-faktura månadsvis utan extra kostnad. Du anmäler om E-faktura på din Internetbank.

Beloppet på min elfaktura är mycket högre än tidigare, varför?

Den vanligaste orsaken till högre elkostnader beror många gånger faktiskt på att förbrukningen av el har ökat i ditt hushåll.

Jag har bytt elhandelsföretag, varför får jag fakturor från er?

Bor du inom Oskarshamn Energi´s elnätområde får du en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföring från oss. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor.

Avläsning

När läser ni av min elmätare?

Från och med 1 juli 2009 läser vi av din elmätare vid varje månadsskifte via fjärravläsning.

Hur fungerar en fjärravläst elmätare?

Med en fjärravläst mätare får du fakturor som är baserade på den verkliga förbrukningen och du slipper beräknade fakturor.

Fjärrvärme

Jag är intresserad av att installera fjärrvärme. Hur gör jag?

Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Finns det fjärrvärmeledningar i ditt område går det både fort och smidigt att ansluta sig. Väl ansluten har du en bekymmersfri och miljövänlig värmeförsörjning. Hör av dig till oss.

Vad kostar det att installera fjärrvärme?

Vi gör ständigt kampanjer där vi erbjuder en lösning för dig vid installation.
Var vänlig kontakta kundservice för mer information.

Flytt

Hur anmäler jag flytt till Oskarshamn Energi?

30 dagar innan flyttdatum bör vi få din anmälan skriftligt. Det underlättar övergången för alla parter. Din elmätare kan då avläsas samma dag som du flyttar ut. Din flyttanmälan kan du registrera direkt på hemsidan eller beställa via kundservice.

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi då?

Det är bara en av er som står på avtalen hos oss. Och det ska vara samma person för elnäts-och elhandelsavtalet.

Till vem anmäler jag att jag ska flytta?

Om du flyttar skall du anmäla det till elnätsföretaget där du bor eller dit du skall flytta. Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas.

Vad händer om jag inte anmäler min utflytt?

Om du inte anmäler din utflytt i tid, står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

Vad händer om jag inte anmäler att jag ska flytta in?

Det finns en risk att elen är avstängd.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider