Elprisstödet

Om elpriskompensationen

Sveriges elkunder kan vänta sig stöd i vinter

Enligt regeringen ska pengarna komma ifrån Svenska kraftnät, de har omkring 60 miljarder kronor på kontot för flaskhalsintäkter nästa år.

Minst 30 av dessa 60 miljarder ska gå tillbaka till företag och hushåll. Det är en återbetalning av de avgifter som hushåll och företag redan betalt och som regering anser att vi har rätt till.

Svenska kraftnät har till den 15 november på sig att ta fram ett förslag på hur återbetalningen ska gå till. Det kan handla om åtgärder som sänker elpriset på elmarknaden, men även om en direkt kompensation till hushåll och företag. Där efter ska Energimarknadsinspektionen godkänna förslaget.

Trots att det är många oklarheter i förslaget så vågar sig statsministern på att lova hushåll och företag pengar redan nu i vinter.

Regeringen vill att pengarna främst ska gå till företag och hushåll i mellersta och södra Sverige.

I dagsläget använder Svenska kraftnät dessa pengar till upprustningen av elnätet. Pengarna får enligt regelverket användas för att finansiera investeringar som minskar överföringsbegräsningar.

Snabba fakta om Flaskhalsavgifter:

Svenska kraftnät äger stamnätet som transporterar el mellan olika delar av Sverige. De har ett konto för flaskhalsintäkter, dessa intäkter kommer från kapacitetsavgifter som betalas in av kraftbolag och regionala nätägare. Kapacitetsavgifteran tas ut när det uppstår prisskillnader mellan olika delar av landet på grund av brister i överföringskapaciteten. På senare tid har de intäkterna blivit oväntat höga just för att bristerna i nätet leder till att avgifterna blir mycket högre.

Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?

Det är regeringen, inte elbolagen eller elnätsbolagen, du vänder dig till för att hitta information om kompensationen. På regeringens hemsida finns aktuell information, inklusive fullständig ersättningstrappa och svar på vanliga frågor.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider