Elprisstödet

Om elpriskompensationen

Med anledning av vinterns höga elpriser väljer regeringen ge en elpriskompensation. Omkring 2 miljoner svenska hushåll, som har haft en hög förbrukning under perioden december 2021 – februari 2022 kommer att få del av kompensationen.

Ersättningsmodellen är utformad som en trappa som börjar med en kompensation på 100 kronor per månad vid en förbrukning om 700 kWh per månad, totalt 300 kronor. Det högsta trappsteget innebär en kompensation på 2000 kronor per månad vid en förbrukning över 2 000 kWh per månad, totalt 6000 kronor.

Kompensationen för mars månad avser hushåll i elområdena 3 och 4, Oskarshamn Energi Nät AB tillhör område 4, det vill säga södra och mellersta Sverige. Stödet är utformat som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

När betalas ersättningen ut?

Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka om kompensationen för sina kunder hos Kammarkollegiet. Vi kommer sedan att invänta beslut och utbetalning från dem innan vi kan gå vidare.

Därefter kommer vi sedan skyndsamt att hantera så att ersättningen kommer er tillgodo på fakturan.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?

Nej. Ersättningen betalas ut automatiskt via ditt elnätsbolag om du uppfyller kraven. Det går inte heller att själv välja hur utbetalningen ska ske.

Vad händer om jag har flyttat?

Om du har bott på adressen under perioden som stödet är giltigt och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, kan du få ersättning. Kontakta oss för mer information på info@oskarshamnenergi.se eller 0491-88110

På vilket sätt gör Oskarshamn Energi Nät AB utbetalningen till sina kunder?

För kunder hos Oskarshamn Energi Nät AB dras elpriskompensationen från fakturan. Om den första fakturan innehållande kompensationen inte räcker för att täcka hela beloppet kommer överskjutande kompensation att dras från efterföljande fakturor tills hela ersättningen erhållits.

Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?

Det är regeringen, inte elbolagen eller elnätsbolagen, du vänder dig till för att hitta information om kompensationen. På regeringens hemsida finns aktuell information, inklusive fullständig ersättningstrappa och svar på vanliga frågor.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider