Solcellsandelar

Oskarshamn Energi har för avsikt att bygga en andelspark med solceller. Andelsägarna får solel motsvarande de egna andelarna ”gratis” under 15 år och erhåller även certifikat.

Oskarshamns solcellsandelar

Skapa nytta, miljöfördelar och ekonomi för ditt företag. Dessutom värnar du om den lokala miljön i Oskarshamn och stöttar Sveriges, regionens och kommunens omställning till förnybar elproduktion. Ni stärker ert företags miljöprofil, minskar koldioxidutsläppen och eliminerar risken för elprishöjningar i 30 år.

Oskarshamn Energi har för avsikt att bygga en andelspark med solceller. Andelsägarna får solel motsvarande de egna andelarna ”gratis” under 15 år och erhåller även certifikat. Oskarshamn Energi står för drift och underhåll. Från år 16 och framåt betalar andelsägarna ersättning till OEAB motsvarande ca 150 kr/MWh och år.

På sikt ska även privatpersoner kunna ansluta sig.

Solandelar oskarshamnenergi

Andelar och kostnader:

En andel kommer att motsvara 1 kW installerad effekt och beräknad andelskostnad kommer att ligga runt 8 500 – 11 000 kr/andel. Det motsvarar en kostnad om ca 28 – 37 öre/kWh.

Årsproduktionen kommer att ligga på ca 1 000 kWh per andel och år och ge en besparing på utsläpp av koldioxid på ca 350 kg per andel och år. Beräknad livslängd är ca 30 år.

Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer och ger dig mer information.

Har du frågor eller vill veta mer?

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider