Information om elmätarbyte

För att ge dig både bättre leverans och bättre koll på din energiförbrukning ska vi under perioden 2020-2021 byta ut mätarna hos alla våra elnätskunder.

Varför byter ni ut elmätaren?

De nya, smarta mätarna installeras för att skapa en säkrare och mer effektiv drift av elnätet, och för att ge dig som kund mer information och kontroll över din elkonsumtion.
Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska få nya, smarta elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.

Vad är den största skillnaden på den nya mätaren jämfört med den gamla?

Med den nya mätaren får du som vill ökade möjligheter att följa din elförbrukning via det inbyggda kundgränssnittet. Den nya mätaren ger också Oskarshamn Energi information om strömavbrott.

När byter ni elmätare hos mig?

Projektet pågår under 2020 - 2021 och vi arbetar i flera av våra nätområden samtidigt. Vi kontaktar dig i god tid innan mätarbytet med information om att det är på gång. När bytet sedan närmar sig kommer Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst att skicka ut ett kort för tidsbokning för installationen.
Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Innebär det här några extra kostnader för mig som kund?

Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen. Bytet till de nya elmätarna ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till Oskarshamn Energi.

Hur vet jag att ni bytt elmätaren hos mig? Vad händer efter bytet?

När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion.
Om vi har aktuella kontaktuppgifter till dig (mobilnummer och/eller e-post), blir du inbjuden att delta i en kundnöjdhetsundersökning efter mätarbytet. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Mina sidor så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Varför är det inte Oskarshamn Energi som byter elmätaren? Hur kan jag identifiera teknikerna?

Vi köper in den här tjänsten av Aidon (som levererar elmätarna) och Hydrostandard Mätteknik Nordic (som fixar installationen)

Tekniken kommer alltid att kunna identifiera sig med legitimation och du kan även kontrollera deras identitet genom att ringa till Hydrostandard Mätteknik Nordic kundtjänst.

Bilarna är uppmärkta med både Hydrostandard Mätteknik Nordic och Oskarshamn Energis logotyper.

Måste jag vara hemma när ni byter elmätaren?

Sitter elmätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss och det gäller en vuxen över 18 år som måste vara hemma. Du får då en förbokad tid som vi utför mätarbytet, kan du inte så behöver du boka om tiden, ring till 0243-248510

Hur lång tid tar elmätarbytet?

Att byta elmätaren tar ca 30 minuter och innebär att vi måste stänga av strömmen en kort stund. Har du känslig elektronik ber vi dig därför koppla bort den innan vårt besök. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Vad behöver jag göra eller tänka på inför elmätarbytet?

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.
Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för tekniken och att platsen är i elsäkert* skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen, skydda eller klipp ner buskar eller andra växter framför mätarskåpet och se till att inga husdjur är i vägen för våra tekniken. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det också bra om du kopplar bort känslig elektronik.
Bra att veta är att det är Oskarshamn Energi som äger elmätaren till din elanläggning. Det är därför viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.
*I enlighet med Elsäkerhetslagen (2016:732).

Varför måste jag ge Oskarshamn Energi tillträde till elmätaren?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) punkt 3.13, som gäller i avtalet mellan kund och Oskarshamn Energi, är du skyldig att ge oss tillträde till anläggning och mätare.
Elmätaren ägs av Oskarshamn Energi och det är viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.

Vad händer om något skulle gå sönder i samband med mätarbytet?

Om du är hemma vid bytet pratar du i första hand med tekniken på plats om olyckan skulle vara framme. Annars hör du av dig till O.E Kundservice på 0491-88110. Ta gärna foto innan något eventuellt flyttas eller lagas.

Viktigt att veta!

 

  • Du behöver inte göra något just nu – Mer information från Hydrostandard Mätteknik Nordic skickas inom kort.
  • Underlätta för montören – När det är dags för ditt mätarbyte, se till att det är lätt för montören att komma fram till elskåpet och att anläggningen är elsäker.
  • Personal ska kunna legitimera sig – Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott – När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
  • När mätarbytet är klart – När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion. Där kommer det att stå datum, vem som utfört mätarbytet och vad den gamla respektive nya mätaren stod på vid bytet.
  • Covid-19 säker installation – Hydrostandard Mätteknik Nordic följer de riktlinjer som finns. Läs deras rutiner här.