Nätavgifter
Oskarshamn Energi

Som privatkund betalar du en avgift som baseras på huvudsäkringens storlek.

Nätavgifter

Som privatkund betalar du en avgift som baseras på huvudsäkringens storlek (ampere). Generellt sett gäller att ju mer el du vill kunna använda samtidigt, desto större huvudsäkring behöver du och desto högre blir abonnemangsavgiften.

Har du rätt huvudsäkring?

Huvudsäkringen sitter som regel i mätarskåpet eller i direkt anslutning till elmätaren.

1
Den ska skydda din elanläggning genom att ”proppen går” om något blir fel i din anläggning.
2
Huvudsäkringen begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Du kan påverka din fasta nätavgift genom att se till att du har rätt huvudsäkringsstorlek. Har du större säkring än du behöver kan du sänka den och därmed din kostnad.

Om du använder mer el än din säkring klarar av behöver du istället höja säkringsstorleken.
Ju större säkring (högre ampere) desto mer el kan du förbruka, men desto större blir också nätavgiften. Om du förbrukar upp till 20 000 kWh om året brukar 16 ampere (A) räcka. Använder du mycket energi säsongvis eller under korta perioder, kan du behöva en större säkring.

Om du är osäker på om du har rätt säkringsstorlek kan det vara bra att kontakta en elektriker som kan hjälpa dig att se över din elanläggning.

Ladda ner på PDF och läsa mer om våra priser

Byta huvudsäkring

Kontakta en behörig elektriker för råd och för att få ändringen utförd. De kontaktar sedan oss i sin tur med en anmälan när ändringen är utförd. När de nya huvudsäkringarna är på plats justerar vi nätavgiften på nästa faktura.
Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider