Mikroproduktion

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk.
Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

Egen el

Nu har du möjlighet att starta din egen elproduktionsanläggning och sälja din el till Oskarshamn Energi. För att sälja din el till oss förutsätts att du också är köpare av el hos oss. Elproduktionsanläggningen får vara på högst 43,5 kW. Din elproduktionsanläggning ska drivas av antingen vind eller solceller.

Energimyndighetens webbsida kan du få mer information om vind och sol.

När du vill sälja din egen el

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av elhandelsbolag.
Väljer du att skriva avtal om köp av överskottsel med Oskarshamn Energi betalar vi 65 öre/kWh för din överskottsproduktion.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar. För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.

Teckna elavtal här!

Vilket elavtal passar dig bäst? Vi hjälper dig att få ett bättre elpris!

Tillämpningsbestämmelserna

Du vet väl om att du kan få en skattereduktion på den elen som du matar in på elnätet?

Gå in på skatteverkets hemsida för att läsa mer.

Såhär gör du

1

Läs på om mikroproduktion

Undersök vilka förutsättningar som gäller för dig. Du bör överväga val av teknik, undersöka tillståndskrav och möjligheten till ersättning och bidrag. Allt du bör tänka på finns beskrivet här
2

Ring en elektriker

När du har bestämt dig kontaktar du en elektriker som är behörig elinstallatör. Hon eller han gör en föranmälan om elproduktion på vår webbsida, som ett första steg på vägen mot din egen elproduktion.
3

Vi hanterar din förfrågan

När vi har fått in underlag från din elinstallatör skickar vi ett avtal för din egen elproduktion. Om vi behöver utföra något arbete på din anslutning till elnätet skickar vi även en offert för detta arbete. Läs igenom avtalet, skriv under och skicka tillbaka det till Oskarshamn Energi Nät. Till din elinstallatör skickar vi ett medgivande om installation, så att hon eller han kan påbörja sitt arbete.
4

Installation av din produktion

När din elinstallatör har fått vårt medgivande är det fritt fram att installera produktions-anläggningen. När allt är klart kommer elinstallatören att skicka in en färdiganmälan till oss på Oskarshamn Energi Nät.
5

Din elmätare byter vi utan kostnad

När vi har fått in färdiganmälan om produktion åker vi ut och byter din elmätare kostnadsfritt. Elmätaren måste kunna mäta både nettokonsumtion och överskott.
6

Moms

Du som är etablerad i Sverige är befriad från moms om din privata försäljning av överskottsel är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår. För fullständiga regler se www.skatteverket.se

Tekniska riktlinjer

Producerar du el från vind eller solceller, så kallad mikroproduktion, kan du få ersättning av Oskarshamn Energi Nät för ditt överskott.

Om du ansluter din anläggning till Oskarshamn Energi Nät och börjar producera energi kommer ditt uttag från elnätet att minska.
Normalt sätt producerar du inte mer än vad du gör av med vilket resulterar i en mindre elräkning.
Om produktionen blir högre än du konsumerar levererar du ut energi på elnätet.

Denna energi mäts kostnadsfritt av vår mätare så att du får din ersättning.
Ersättningen från nätbolaget är en produktionsersättning för den nätnytta du gör.

För att kunna bli mikroproducent krävs en del tekniska krav och villkor.

  • Produktionsanläggning skall vara CE-märkt och uppfyller SS-EN50438
  • Se till att produktionsanläggningen inte överstiger en effekt på 43,5 kW
  • Installation av anläggningen som fast installation. Den ska utföras av en behörig installatör.
  • Produktionsanläggningen får inte producera mer kWh än vad du själv gör av med på ett år.
  • Produktionskällan ska vara solceller eller små vindkraftverk.
  • Abonnemanget får inte vara större än 63 A.
  • Inmatning på elnätet ska ske i samma punkt som du tar ut på elnätet.

Ersättning & avgifter

Nätnyttoersättning

Du får betalt för den nätnytta du bidrar med. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt elnät tack vare din elproduktion. För närvarande är ersättningen 4,9 öre/kWh utmatad el exkl.moms.

Ersättning för såld el

För att sälja din el till Oskarshamn Energi AB förutsätts att du också är köpare av el hos oss. Elproduktionsanläggningen får vara på högst 43,5 kW.

Avgift för elmätare

I de allra flesta fall kommer vi att byta din elmätare till en som är anpassad att mäta både nettokonsumtion och överskott. Bytet kostar dig inget. Det är viktigt att mätarbytet är gjort innan du startar din produktion, för att du ska kunna få betalt för din el från början.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar.
För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Abonnemangsavgifter

Som mikroproducent behöver du starta ett separat abonnemang för din elproduktion, ett inmatningsabonnemang. Du måste även behålla ditt uttagsabonnemang. Som mikroproducent betalar du ingen fast avgift för ditt inmatningsabonnemang.

Nätanslutningsavgift

Om du redan har en tillräcklig elanslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift. Om du skulle behöva en ny nätanslutning eller om den du har behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Hur det blir i ditt fall kan vi svara på först när din elinstallatör skickar in en föranmälan med uppgifter om din produktionsanläggning. Då skickar vi ut en offert till dig, när du har godkänt denna kan arbetet påbörjas.

Moms

Från och med 1 januari 2017 ändras hantering av moms för mikroproducenter.
Ett av skälen till att införa en momsbefrielse är att underlätta för privatpersoners försäljning av överskottsel från mikroproduktion, till exempel solceller.

Som ny mikroproducent från 1 januari 2017 är du momsbefriad om din försäljning är högst 30 000 kr exkl moms under ett beskattningsår. Din försäljning får heller inte ha överskridit 30 000 kr något av de två närmast före beskattningsåren. För att befintliga mikroproducenter ska kunna bli befriad, krävs en ansökan till Skatteverket samt en kopia på deras beslut till Oskarshamn Energi.

Skattereduktion

Du har möjlighet att söka skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kwh, och högst 30.000 kwh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

För att mikroproducenten skall kunna få skattereduktion från skatteverket, skall mikroproducenten skriftligen anmäla till Oskarshamn Energi Nät AB via e-post eller via post till Oskarshamn Energi AB, Box 564, för att Oskarshamn Energi Nät skall lämna kontrolluppgift till skatteverket om hur stor volym överskottsel den berörda mikroproducenten matat ut på elnätet under kalenderåret.

Därefter får mikroproducenten i sin nästkommande deklaration ett förtryckt underlag för skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, som anger hur mycket skattereduktion som är aktuell för den berörda mikroproducenten.

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider