Elnät
Transport av el till ditt hem

Vare sig du bor i villa, lägenhet eller bara är här några veckor om året i frtidshuset, har vi lösningen för din elförsörjning. Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver.

 

Oskarshamn Energi

Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd. Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV.

Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser.

Elnätsinvesteringar

Sedan stormen Gudrun år 2005 har vi stärkt vårt elnät genom att vi har bytt ut 9 mil luftledningar till markförlagda ledningar.
Vi investerar och underhåller elnätet kontinuerligt för att bibehålla en hög leveranssäkerhet.

Övervakningsplan

Elavtal

Läs mer om våra elavtal och erbjudanden

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider