Elanslutning
Oskarshamn Energi

Hur mycket kostar det att elansluta din fastighet. Här nedan finner du informationen. 

Anslut till vårt elnät

För att anslutas till vårt elnät behöver du först göra en föranmälan via en behörig elinstallatör. Anmälan görs på en särskild blankett som elinstallatören har.
Nedanstående priser är angivna exklusive moms.

Permanent nyanslutning

Våra avgifter för nyanslutningar har anpassats efter Energimarknadsinspektionens metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A, som utkom våren 2012.

Anslutningsavgiften avgörs utifrån en zonmodel, där fågelvägsavståndet till närmaste nätstation och önskad kapacitet (säkringsstorlek) avgör priset. Inom zonerna införs schablonavgifter för genomsnittskostnaderna av en anslutning. Samma anslutningsavgift gäller för alla anslutningar med samma säkringsstorlek.

För installatörer

Anslutningsavgifter

Servissäkring
(A)

Avstånd från nätstation
(meter)

Grundkostnad
(exkl .moms)
Grundkostnad
(inkl.moms)
Tilläggskostnad
16-25 0-199 22 100 kr 27 625 kr ingen
16-25 200-599 22 100 kr 27 625 kr 189 kr/m fr.o.m 200 meter
16-25 600-1199 97 700 kr 122 125 kr 404 kr/m fr.o.m 600 meter
16-25 1200-1799 340 100 kr 425 125 kr 240 kr/m fr.o.m 1200meter
>25 0- Begär offert Begär offert Begär offert

Vid avstånd över 1 799 meter från befintligt nätstation görs offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Exempel:
Nyanslutning 16A, 900 meter från närmaste befintliga nätstation.

Grundkostnad (exkl.moms): 97 700 kr
Tilläggskostnad (exkl.moms): 112 kr x 300m

Totalt: 131 300 kr

Tillfälliga anläggningar

Nedanstående prislistor är avsedda för tillfälliga leveranser under begränsad tid.

Mätarsäkring

16A

20A 25A 35A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A
Engångsavgift kr 3300 3300 3300 3300 3300 3300 5600 5600 6200 6200 6200
Abonnemangsavgift kr/mån 179, 273 373 750 1046 1303 1639 2035 2529 3221 4012
Rörlig nätkostnad öre/kWh 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13

Priserna är exklusive moms