Elanslutning
Oskarshamn Energi

Hur mycket kostar det att elansluta din fastighet. Här nedan finner du informationen. 

Anslut till vårt elnät

För att anslutas till vårt elnät behöver du först göra en föranmälan via en behörig elinstallatör. Anmälan görs på en särskild blankett som elinstallatören har.
Nedanstående priser är angivna exklusive moms.

Permanent nyanslutning

Våra avgifter för nyanslutningar har anpassats efter Energimarknadsinspektionens metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A, som utkom våren 2012.

Anslutningsavgiften avgörs utifrån en zonmodel, där fågelvägsavståndet till närmaste nätstation och önskad kapacitet (säkringsstorlek) avgör priset. Inom zonerna införs schablonavgifter för genomsnittskostnaderna av en anslutning. Samma anslutningsavgift gäller för alla anslutningar med samma säkringsstorlek.

För installatörer

Anslutningsavgifter 2020

Servissäkring
(A)

Avstånd från nätstation
(meter)

Grundkostnad
(exkl .moms)
Grundkostnad
(inkl.moms)
Tilläggskostnad
16-25 0-199 29 000 kr 36 250 kr ingen
16-25 200-599 29 000 kr 36 250 kr 248 kr/m fr.o.m 200 meter
16-25 600-1199 128 200 kr 160 250 kr 542 kr/m fr.o.m 600 meter
16-25 1200-1799 453 400 kr 566 750 kr 329 kr/m fr.o.m 1200meter
16-25 1799 Begär offert Begär offert Begär offert
>25 0- Begär offert Begär offert Begär offert

Vid avstånd över 1 799 meter från befintligt nätstation görs offereras anslutningsavgiften i varje enskilt fall.

Exempel:
Nyanslutning 16A, 900 meter från närmaste befintliga nätstation.

Grundkostnad (exkl.moms): 97 700 kr
Tilläggskostnad (exkl.moms): 112 kr x 300m

Totalt: 131 300 kr

Tillfälliga anläggningar

Nedanstående prislistor är avsedda för tillfälliga leveranser under begränsad tid.

Mätarsäkring

16A

20A 25A 35A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A
Engångsavgift kr 3300 3300 3300 3300 3300 3300 5600 5600 6200 6200 6200
Fast nätkostnad kr/år 2269 3424 4020 7950 9039 11261 14165 17583 21852 27832 34665
Rörlig nätkostnad öre/kWh 17 17 17 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Priserna är exklusive moms

Image

Vi är företaget som står för trygghet, vi står för framtiden när det kommer till att leverera hållbar energi.

Hantverksgatan 15
572 55 Oskarshamn

info@oskarshamnenergi.se 

Tel. 0491 - 881 10 

Öppettider