Elnät för företag

Vare sig du är en stor eller liten företagre har vi lösningen för din elförsörjning.

Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver. Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd.

Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV. Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser.