Nätavgifter

Ladda ner PDF för våra Nätavgifter. Där kan du se vad det kostar för just ditt företag. 

Nätavgifter för företag

Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd.
Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV.

Här kan du läsa våra gällande nätavgifter för säkringskunder.

Ladda ner PDF och läsa mer om våra priser