Frågor & svar

Vad är biogas, hur framställs den och vilka fordon kör på den?

Biogas är förnyelsebar och består i huvudsak av metan. Biogas bildas genom nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Beroende på produktionsprocess delas biogasen ofta in i deponigas och rötgas.

Den syrefria nedbrytningen sker dels i avfallsdeponier (deponigas) och dels i olika typer av rötningsanläggningar (rötgas). Deponigas bildas i det inre av en avfallsdeponi och rötgas bildas vid sluten rötning av organiskt material i en röttank. Det organiska materialet kommer exempelvis från avloppsvatten, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter och gödsel.

Restprodukterna från vissa rötningsanläggningar kan med fördel användas som gödsel. Biogas bildas även på många platser i naturen.

-Är det farligt att tanka och köra på biogas?

Nej. Bilarna testas på samma sätt som bensinbilar. Systemet är slutet vilket innebär att läckor undviks vid exempelvis tankning. Gasen är lättare än luft och giftfri samt har en högre antändningstemperatur än bensin och diesel.

Risken för brand eller explosioner vid trafikolyckor är därför mindre än med bensin och diesel.

Biogastankarna i bilarna är placerade så att de är skyddade och de är extremt tåliga. Eftersom biogas, metan, är lättare än luft stiger gasen uppåt om det blir ett utsläpp, och späds snabbt ut till en ofarlig halt.

-Hur miljöanpassat är biogas?

Biogas är väsentligt bättre för miljön då koldioxidutsläppen minskar med nästen 100 procent.

Enligt statens energiutredning är biogas det mest miljövänliga fordonsbränslet som finns kommersiellt tillgängligt i dagsläget.

-Hur mycket minskar koldioxidutsläppen med biogas?

När du kör på gas istället för bensin och diesel släpper du ut väsentligt mindre koldioxid, framför allt om du kör på biogas.

En bil som kör på bensin släpper ut i snitt ca 200 g koldioxid per km, en gasbil släpper ut 95-85% mindre.

-Hur räknar jag ut min drivmedelskostnad/mil?

Tankar du exempelvis idag en full tank så får du cirka 22,5 kg.

-Hur fungerar en gasbil?

Fordon som kan köras på biogas har vanligtvis två tanksystem, ett för bensin och ett för gas. Vissa gasbilar har stora gastankar och reservtankar för bensin, andra har stora bensintankar och mindre gastankar. Gas-bensinbilar fungerar precis som vanliga bensin- och dieselbilar, förutom att räckvidden med gas är kortare. Å andra sidan finns även bensintanken, så den sammanlagda möjliga körsträckan är vanligtvis längre än med motsvarande bensinbilsmodell.

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan