Fakta om anläggningen

Vad är kraftvärme?

I en kraftvärmeläggning produceras el och värme.

På så sätt nyttjar man energiinnehållet i bränslet bättre.

 

Själva kraftvärmeanläggningen påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver en turbin, som i sin tur driver en generator som alstrar elström för vidare transport ut i elnätet.

 

Den kvarvarande värmen i ångan överförs till fjärrvärmesystemet som i sin tur värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna.

Värmen leds till kunderna via värmerör nedgrävda i marken.

Kraftvärme är både effektivare och miljövänligare än många andra sätt att producera el och värme.

Preliminär gestaltning

Kraftvärmeanläggningen kommer att byggas på Norra Strandgatan i Oskarshamn och ligga vid den nuvarande fjärrvärmeanläggningen. Nedan visas skisser på den preliminära gestaltningen från olika perspektiv.
Vy från Norra Strandgatan.
Ladda ner bild
 
 

Ren fakta!

Klart för drift

2015
 

Investeringskostnad

< 300 MSEK
 

Bränsle

Restprodukter från skogsindustrin såsom skogsflis, bark och spån


Effekt

17 MW värme och 4 MW el.


Produktionsvolym

Fjärrvärme 100 GWh,
vilket motsvarar uppvärmning till ca 7000 villor eller 70% av stadens fjärrvärme

El 19 GWh,
vilket motsvarar hushållsel till ca 2300 kunder
 

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om kraftvärmeanläggningen är du välkommen att vända dig till:


VD Jöns Wahlström
tel. 0491-881 11 
jons.wahlstrom@oskarshamnenergi.se

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan