Kraftvärme

Oskarshamn behöver en ny fjärrvärmeanläggning för att kunna trygga den höga leveranssäkerheten samt att säkerställa en låg miljöpåverkan för en lång tid framöver.

 

Det ger även en garanti för oss Oskarshamnare att vi över tiden får tillgång till att värma våra fastigheter till ett konkurrenskraftigt pris.

 

Kraftvärmeanläggningen eldas med miljöriktiga biobränsle från skogen i vårt närområde ger både värme och elproduktion, vilket möjliggör för våra elhandelskunder att handla närproducerad el.


Att bygga en kraftvärmeanläggning tar ungefär 18-24 månader. Vi började leverera värme och el från vår kraftvärmeanläggning sommaren 2015.

Ladda ned infomaterialet: Solkustens kraftvärmeanläggning (PDF)

Följ arbetet live här!

Vad händer nu?

  • Hösten 2013. Kompletterande sprängningsarbeten.
  • Vintern 2013-2014. Betongarbeten.
  • Maj 2014. Byggnation påbörjas på site.
  • Våren 2015. Anläggningen körs i provdrift

Presskonferens

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan