Så fungerar det

Fjärrvärme produceras vanligen i ett värmeverk där vattnet värms upp genom att man förbränner ett bränsle. När hetvattnet lämnar kraftvärmeverket håller det mellan 70-120 C. Via en fjärrvärmecentral i fastigheten överförs värmeenergin till husets eget värmesystem, till element och uppvärmningen av varmvattnet. Fjärrvärmecentralen kräver nästan ingen tillsyn eller underhåll och tar litet utrymme i anspråk.

 

Fjärrvärme är ett slutet system. Efter att ha lämnat över värme till våra kunder återvänder vattnet i returledningar till värmeverket för att värmas upp på nytt.

 

I ditt hus

När du går över till fjärrvärme installeras en fjärrvärmecentral som kräver betydligt mindre utrymme än t ex. en oljepanna. I fjärrvärmecentralen finns två värmeväxlare, en för varmvatten till kranarna och en för elementen. Värmeväxlaren fungerar så att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar som har god värmeledningsförmåga. På andra sidan dessa väggar finns ett annat kanalsystem, där det vatten som ska värmas cirkulerar. När rören är nergrävda och markytan ställts iordning försvinner snart spåren av ingreppet. 

Här kan du läsa mer

 

Frågor?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.
E-post:
kundservice@oskarshamnenergi.se
Kundservice telefon:
0491-881 10.

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan