Fjärrvärmelagen

Ny fjärrvärmelag

1 juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Den ger dig som kund bl.a. möjlighet att begära förhandling, medling och säga upp ditt fjärrvärmeavtal om din fjärrvärmeleverantör genomför en ensidig ändring av avtalsvillkoren till nack­del för dig som kund.

 

Rätt till förhandling och medling

Är du som kund inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att framställa en begäran om förhandling med Oskarshamn Energi. En sådan framställan skall göras senast tre veckor från dagen då du blev underrät­tad om det nya priset. Begäran om förhandling skall ställas till:

 

Kundservice

Oskarshamn Energi AB

Box 564

572 26 Oskarshamn

 

Om förhandlingen inte leder fram till en överenskom­melse mellan dig och Oskarshamn Energi om det nya fjärr-värmepriset kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling skall ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Oskarshamn Energi meddelat att förhandlingen avslutats.

 

Rätt att säga upp avtalet om fjärrvärme

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset, har du rätt att göra det senast två månader från den dag dui underättats om det nya priset.

Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärme­priset.

Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärme­priset, och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har dui rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Oskarshamn Energi meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset, och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnas utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärme­priset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

 

Du kan läsa fjärrvärmelagen i sin helhet här

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan