Elnät, transport av el till ditt hem

Vare sig du bor i villa, lägenhet eller bara är här några veckor om året i frtidshuset, har vi lösningen för din elförsörjning. Vi har funnits i över hundra år ock tänker finnas en lång tid framöver.

Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Oskarshamn Energi Nät AB och omfattar Oskarshamn stad och omgivande landsbygd. Distributionen sker därför med såväl mark- som luftledning vid spänningsnivåerna 10 och 0,4 kV.
Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser.
 

Elnätsinvesteringar

Sedan stormen Gudrun år 2005 har vi stärkt vårt elnät genom att vi har bytt ut 9 mil luftledningar till markförlagda ledningar.
Vi investerar och underhåller elnätet kontinuerligt för att bibehålla en hög leveranssäkerhet.

Ladda ned infomaterialet: Elnät (PDF)


Klicka på kartan för att se den större

Behöver du bryta strömmen?

Det är viktigt att huvudströmbrytaren fortfarande är påslagen. Du ska bryta strömmen med hjälp av strömbrytaren på din elcentral (där propprna finns). Huvudströmbrytaren på mätartavlan ska fortfarande vara påslagen.

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan