Solceller

Du vet väl om att ditt eget tak har en fantastisk potential som rätt använt kan sänka dina elkostnader. Du kan till viss del bli självförsörjande med miljövänlig el. Dagens moderna solceller kan producera el även under molniga dagar och har inte behov av direkt solljus. Solcellerna använder nämligen energin från solen och inte värmeenergin.

I Oskarshamn har vi bland de bästa förutsättningarna i landet för produktion av el via solceller. Solinstrålningen ligger på ca 1 000 kWh/m2 och år. En yta med paneler om ca 45 m2 ger ca 7 000 kWh/år. Vi erbjuder kompletta lösningar med allt från projektering till färdig anläggning.

Bli mikroproducent:

För att bli mikroproducent så måste några krav uppfyllas:
Anläggningen ska vara CE-märkt och uppfylla standard, SS-EN50438.
Effekten får inte överstiga 43,5 kW och inte producera mer kWh än vad du själv gör av med på ett år. Installationen ska göras av en behörig installatör och abonnemanget får inte vara större än 100 A. Produktionskällan ska vara solceller eller små vindkraftverk och inmatning på elnätet måste vara i samma punkt som där du tar ut på elnätet.

Idag finns det ca 10 000 mikro-anläggningar i Sverige. Vi hjälper dig så allt blir rätt.

Våra solcellspaket:

Vi har nyckelfärdig ”smartanläggning” med standardmontage och installation. Detta ingår: Kontakta OE för offert och systemförslag till din villa.

Bidrag

Du vet väl om att du kan få bidrag för din investering såsom investeringsstöd eller ROT-avdrag för arbetet. Man kan dock inte få båda. Däremot kan du få skattesubvention för överskottsel som matas till stamnätet.

För att söka investeringsstöd så lämnar du in din ansökan till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet kan ges till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Vill du veta mer så berättar vi gärna mer och ger dig aktuella uppgifter.

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan