Mikroproduktion

Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk. Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.
 
Nu har du möjlighet att starta din egen elproduktionsanläggning och sälja din el till Oskarshamn Energi. För att sälja din el till oss förutsätts att du också är köpare av el hos oss. Elproduktionsanläggningen får vara på högst 43,5 kW.
 
Din elproduktionsanläggning ska drivas av antingen vind eller solceller.

På Energimyndighetens webbsida kan du få mer information om vind och sol.
Producera din egen el

När du vill sälja din el

Försäljningen av el måste ske genom ett elhandelsbolag. Anledningen är att detta bolag enligt lag ska svara för elbalansen, det vill säga se till att det tillförs lika mycket energi som det levereras inom elsystemet. Och det är viktigt att du gör ett aktivt val av elhandelsbolag.

Väljer du att skriva avtal om köp av överskottsel med Oskarshamn Energi betalar vi 54öre/kWh för din överskottsproduktion.

Elcertifikat

Du kan erhålla elcertifikat för den el du producerar.
För mer information se Energimyndighetens hemsida.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför.
Se Tekniska villkor här

Du kan läsa mer om mikroproduktion här

Moms

För mikroproducerad el utgår ingen moms.
Se elnät

Om produktion

För att producera din egen el krävs en del förberedelser. Här beskriver vi hur du praktiskt ska gå tillväga för att inte missa något viktigt steg på vägen.
Så här gör du

Tekniska villkor

Mer om nätnytta

Oskarshamn Energi Nät AB ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i vårt elnät och överskottet säljer du.
Läs mer här

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan