Lag om elcertifikat - förändringar för dig och miljön

Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lagen om elcertifikat, som började gälla 1 maj 2003. Syftet med lagen är att stimulera och öka förbrukningen av el som produceras av förnybara energikällor som sol, vind, småskalig vattenkraft och biobränsle. Miljön är viktig för oss alla och på detta sätt bidrar vi – både enskilda personer och företag – till en bättre och mer hållbar miljö och en garanti för satsningar på miljön i framtiden.

 

Från 1 januari 2007

I den lagförändring som gäller från 1 januari 2007 flyttas ansvaret för kvotplikten från elanvändaren till elhandelsleverantören. Eftersom elhandelsleverantören därmed inte längre utför en tjänst åt elanvändaren blir kvotplikten en kostnad i näringsverksamheten.

 

Elcertifikatsavgiften ingår i det totala elpriset och behöver inte längre redovisas separat på fakturan.

 

 

Elcertifikatsystemet förlängs

I den nya lagen från 1 januari 2007 förlängs elcertifikatsystemet för närvarande till 2030, detta för att skapa stabilitet och långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion.
Systemet skapar också möjligheter för de kvotpliktiga att förutse utvecklingen på marknaden och agera efter detta. 

 

 

Energimyndigheten 

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan