Miljö

Energi och miljö är starkt kopplade till varandra. En effektiv energianvändning minskar behovet av insatsenergi och är därför viktig om man vill påverka miljön positivt.

 

Såväl el som fjärrvärme är effektiva och miljövänliga former av energi i användningsledet. Elen som distribueras i Oskarshamn är ca fem procent från vår lokala kraftvärmeanläggning medan resterande kommer från det svenska kraftproduktionssystemet med en tämligen lika blandning av vattenkraft och kärnkraft vid normalår. Utsläpp av svavel, kväveoxider och koldioxider från denna elproduktion är mycket låg i internationell jämförelse.

 

Fjärrvärmeproduktionen i Oskarshamn sker i effektiva anläggningar med insatsbränslen som ger låga utsläpp vid förbränning. Genom utnyttjande av renat avloppsvatten och kylvatten vid kraftvärmeproduktionen tillvaratas lokala energiresurser på ett effektivt och miljöriktigt sätt. 

 

Olja som går att förnya!

Vi ersätter nu fossila bränslen med bioljor för värmeproduktionen. Därmed ökar andelen förnyelsebar energi i fjärrvärmesystemet och minskar klimatpåverkande utsläpp ytterligare.

Miljöcertifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004
 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan