Konsumenträtt

Vi vill såklart att du som kund ska vara nöjd i din kontakt med oss. Har vi inte uppfyllt dina förväntningar finns det flera olika sätt för dig att framföra din åsikt.

Kundservice

I första hand rekommenderar vi att du kontaktar Oskarshamn Energis kundservice via telefon, brev eller e-post och framför dina synpunkter eller klagomål. 

 

Kontakt kundservice

Telefon: 0491- 881 10, mån-fre 08.00-16.00

E-post: kundservice@oskarshamnenergi.se

Brev: Oskarshamn Energi AB

Box 564

572 26  Oskarshamn

Kundombudsmannen

Om du inte är nöjd efter kontakten med kundservice kan du kontakta Oskarshamn Energis kundombudsman, som tar emot dina frågor, synpunkter eller klagomål.

Externa rådgivare och myndigheter

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Detta är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör el, fjärrvärme och gas. Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ditt beslut från Oskarshamn Energi.
www.energimarknadsbyran.se


Kommunala rådgivare
Du som konsument kan få hjälp av din kommuns konsumentvägledare respektive energi- och klimatrådgivare. För att komma i kontakt med rådgivarna på Oskarshamns kommun, ring servicecenter på 0491-880 00 eller hitta dem på www.oskarshamn.se

 Energimarknadsinspektionen
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. Du kan kontakta EI om du har synpunkter eller klagomål gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter, leveranskvalitet i elnätet. Här kan du också framföra dina synpunkter över marknaderna för el och fjärrvärme.
Energimarknadsinspektionens webbplats

Allmänna Reklamationsnämnden

Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut från Oskarshamn Energi. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartisk prövning av konsumenttvister.

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Dina rättigheter som konsument

Här kan du läsa ellagen i sin helhet och informera dig om dina rättigheter. Ellagen innehåller också ett särskilt kapitel som är viktigt för dig som konsument.

Läs ellagen i sin helhet

Konsumentens rättigheter enl 11 kap ellagen
 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan