Frågor & Svar

Har du någon fråga kan du hitta förklaring här. Vi har samlat de vanligaste frågorna till vår kundtjänst

Elavtal & Avtalsvillkor

Vad är elområden för något?

Svenska Kraftnät har beslutat att från och med 1 november 2011 skall Sverige delas in i fyra elområden.

Läs mer här

Elområden

 

Jag vill teckna elavtal, hur gör jag?

Det är fritt att välja hos vilket elhandelsföretag du vill teckna ditt elavtal. Hos oss gör du det enklast direkt på vår hemsida. Du kan också kontakta vår kundservice så skickar vi ett avtal till dig. Väljer du inte att teckna något elavtal får du ett tillsvidarepris.

Teckna avtal direkt

 

Spelar det någon roll vem i hushållet som skriver på elavtalet?

Ja, elnätsavtalet och elprisavtalet ska tecknas av en och samma person.

 

Vad händer när mitt elavtal går ut?

60-90 dagar innan ditt elavtal löper ut skickar vi ett meddelande till dig att det snart är dags att teckna nytt elavtal. Du kan välja att teckna nytt avtal till aktuella priser i förtid. Det nya avtalet börjar då gälla när ditt nuvarande upphört. Du kan se din avtalstid på din faktura.

 

Vilket pris betalar jag om jag inte tecknar avtal?

Har du inte valt att teckna något elavtal med Fast eller Rörligt pris betalar du ett Anvisat pris.

Avtalspriser

Nät- och elhandelsföretag

Varför måste jag ha både ett nät- och elhandelsföretag?

Sedan 1996 är elmarknaden avreglerad och sedan dess är det beslutat att elbolagens verksamhet måste vara separerad i ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag. Nätbolaget ansvarar för leveransen (överföringen) av elen och elhandelsföretaget säljer elen. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan är det företag som äger elnätet där du bor. 

 

Fakturan

 

Vad är Elberedskapsavgift, elsäkerhetsavgift & nätövervakningsavgift som står på min faktura?

Elberedskapsavgift är en avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig. Elsäkerhetsavgift är en statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet. Nätövervakningsavgift är en statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. Dessa avgifter tas ut löpande på elpriset.

Här kan du läsa mer om olika ord och begrepp på din faktura.

Ordlista

 

 

På vilka sätt kan jag betala min faktura?

Du kan välja mellan bankgiro eller autogiro. Blankett för autogiro kan du beställa i kundservice eller hämta via vår hemsida om du har e-legitimation.
OBS: Från och med 2014.06.30 upphör möjligheten att betala till vårt PG-konto. Var vänlig att uppdatera era betalningsuppgifter till BG 5536-1174

Autogiroblankett

 

Vilka faktureringsalternativ har ni?

Bor du i lägenhet får du fakturorna kvartalsvis. För dig i villa gäller varannan månad. Du har möjlighet att få faktura eller E-faktura månadsvis utan extra kostnad. Du anmäler om E-faktura på din Internetbank.

 

Beloppet på min elfaktura är mycket högre än tidigare, varför?

Den vanligaste orsaken till högre elkostnader beror många gånger faktiskt på att förbrukningen av el har ökat i ditt hushåll. För praktiska tips om hur du kan sänka dina elkostnader, se våra spartips.

 

Jag har bytt elhandelsföretag, varför får jag fakturor från er?

Bor du inom Oskarshamn Energi´s elnätområde får du en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföring från oss. Elnätsföretag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor.

 

AVLÄSNING

 

När läser ni av min elmätare? 

Från och med 1 juli 2009 läser vi av din elmätare vid varje månadsskifte via fjärravläsning.

 

Hur fungerar en fjärravläst elmätare?

Med en fjärravläst mätare får du fakturor som är baserade på den verkliga förbrukningen och du slipper beräknade fakturor.

 

Flytt

 

Till vem anmäler jag att jag ska flytta?

Om du flyttar skall du anmäla det till elnätsföretaget där du bor eller dit du skall flytta.

Elnätavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas.

 

Hur anmäler jag flytt till Oskarshamn Energi?

30 dagar innan flyttdatum bör vi få din anmälan skriftligt. Det underlättar övergången för alla parter. Din elmätare kan då avläsas samma dag som du flyttar ut. Din flyttanmälan kan du registrera direkt på hemsidan eller beställa via kundservice.Flyttanmälan

 

Vi är två personer som flyttar in, hur gör vi då?

Det är bara en av er som står på avtalen hos oss. Och det ska vara samma person för elnäts-och elhandelsavtalet.

 

Vad händer om jag inte anmäler min utflytt? 

Om du inte anmäler din utflytt i tid, står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

 

Vad händer om jag inte anmäler att jag ska flytta in?

Det finns en risk att elen är avstängd.

Fjärrvärme

Jag är intresserad av att installera fjärrvärme. Hur gör jag?

Det är enkelt att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Finns det fjärrvärmeledningar i ditt område går det både fort och smidigt att ansluta sig. Väl ansluten har du en bekymmersfri och miljövänlig värmeförsörjning. Hör av dig till oss.

 

Vad kostar det att installera fjärrvärme?

Vi gör ständigt kampanjer där vi erbjuder en lösning för dig vid installation.
Var vänlig kontakta kundservice för mer information.

 

Saknar du svar på din fråga?

Då är du välkommen att skriva den här och skicka så återkommer vi till dig inom kort. 
captcha

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan