Elområden

Den 1 november 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden.

Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan elområdena går där elnätet behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

 Elområdena kan ha olika elpriser - områdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter.

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

Varför delas Sverige upp i elområden?

EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa.

Elområden ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnätet förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Idag finns ett elområde för hela Sverige och ett elpris oberoende på var i landet elkonsumenten finns. Uppdelningen på fyra elområden innebär att svenska elkunder (både privat- och företagskunder) får olika elpriser beroende på var i landet de bor och verkar.

Vad betyder det för mig som elkund?

Som elkund kan du handla el från elhandelsföretag över hela Sverige.

Elpriserna kommer dock periodvis att kunna variera, beroende på var i Sverige du använder din el. Idag kan ingen säkert säga hur mycket det kan komma att skilja i pris, då det ännu inte finns någon handel på elbörsen i de nya svenska elområdena.

Vilket elområde tillhör jag?

För dig som får din el levererad från Oskarshamn Energi Nät AB tillhör du elområde Malmö 4.

Du kan se alla elområden på nedanstående karta.

 

Karta elområden

Här kan du läsa mer

Informationsmaterial från Svensk Energi

 

Svenska Kraftnät

 

Svensk Energi

 

Du är alltid välkommen att kontakta kundservice om du har några funderingar.

Telefon: 0491-881 10

E-post: info@oskarshamnenergi.se

 

 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan