Lag om elcertifikat - förändringar för dig och miljön

Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lagen om elcertifikat, som började gälla 1 maj 2003. Syftet med lagen är att stimulera och öka förbrukningen av el som produceras av förnybara energikällor som sol, vind, småskalig vattenkraft och biobränsle. Miljön är viktig för oss alla och på detta sätt bidrar vi – både enskilda personer och företag – till en bättre och mer hållbar miljö och en garanti för satsningar på miljön i framtiden.

 

Ny lag från 1 januari 2007
I den lagförändring som gäller från 1 januari 2007 flyttas ansvaret för kvotplikten från elanvändaren till elhandelsleverantören. Eftersom elhandelsleverantören därmed inte längre utför en tjänst åt elanvändaren blir kvotplikten en kostnad i näringsverksamheten.
Elcertifikatsavgiften ska därför ingå i det totala elpriset och behöver inte längre redovisas separat på fakturan. Det grundläggande är således att i de avtal som tecknas från den 1 januari 2007 eller senare ska elcertifikatsavgiften ingå i det avtalade elpriset.

Elcertifikatsystemet förlängs

I den nya lagen från 1 januari 2007 förlängs elcertifikatsystemet fram till och med år 2030, detta för att skapa stabilitet och långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion. En förlängning av systemet skapar också möjligheter för de kvotpliktiga att förutse utveckli
ngen på marknaden och agera efter detta. 

 

Faktablad 

eller hos Energimyndigheten 

Är du intresserad...

...av fördelarna med fjärrvärme från oss?

Anmäl ditt intresse här!
 

Kundservice

DU NÅR OSS PÅ 0491-881 10
kundservice@oskarshamnenergi.se
Aktuell driftinformation
Mer kundservice
Frågor & svar
Intresseformulär
Flyttanmälan